Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Hoofdstuk 4 : Vaststelling van de rechten:

Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

§ 1. Algemene bepalingen

§ 2. Verkopingen aan bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen

§ 3. Verkopingen aan de met regeringspremie begunstigde kopers

§ 4. Verkopingen van kleine landeigendommen en bescheiden woningen (Vlaanderen, Wallonie)

§ 4bis. Verrekening (Vlaanderen)

§ 5. Verkopingen aan personen die hun beroep maken van de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop

§ 6. Ruiling van ongebouwde landgoederen

§ 7. Afzonderlijke verkrijgingen van de grond en van de opstal

§ 8. Minnelijke ontbinding en vernietiging van overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen. (Vlaanderen)