Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

1. Algemene bepalingen

Artikel 44 : tarief: Belgie, Vlaanderen

Artikel 45 : heffingsgrondslag

Artikel 46 : minimale heffingsgrondslag

Artikel 46bis : Abattement (Vlaanderen, Brussel)

Artikel 47 : Waarde van vruchtgebruik

Artikel 48 : Waarde blote eigendom bij voorbehoud van vruchtgebruik

Artikel 49 : Waarde blote eigendom zonder voorbehoud van vruchtgebruik

Artikel 50 : Waarde van vruchtgebruik op hoofde van twee of meer personen

 
Commentaar