De koop akte

Regionalisering van de regristratierechten in Belgie

Vanaf 2002 begon de Vlaamse Decreetgever met verlaging van het tarief van 12,5 procent naar 10 procent, gekoppeld aan abattement en meeneembaarheid. In de daaropvolgende jaren werd er veelvuldig gesleuteld aan deze bepalingen.

In 2002 werd in Vlaanderen het normaal tarief verlaagt naar 10 procent en naar 5 procent voor het klein beschrijf

Brussel volgde met de opheffing van het klein beschrijf en invoering van een ruim abattement. Achteraf werd het abattement nog verruimd.

In Brussel werd het tarief van 12,5 procent op de verkoopwaarde van de onroerende goederen behouden als registratierecht, en daarmee zit men in de top van de wereld wat deze belasting betreft. Het klein beschijf werd in Brussel afgeschaft.

Ook Wallonie heeft het tarief van 12,5 procent behouden, evenals het tarief van 6,5 procent voor het klein beschrijf.

Wetgeving: Wetboek der registratierechten: 4. Vaststelling van de rechten:
Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen: § 1. Algemene bepalingen