Wetboek van de inkomstenbelastingen

Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)

Hoofdstuk VIII. Invordering van de belasting (art. 393 - 419)

Afdeling I : Belastingschuldigen
Art. 393 - Art. 393bis - Art. 394

Afdeling II : Werkzaamheden waarvoor een beroep moet worden gedaan op een geregistreerde aannemer : Artikel 400

Afdeling III : Betwiste belastingen
Art. 409

Afdeling IV : Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen
Art. 412 - art. 412bis - art. 413

Afdeling IVbis. : Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen