Registratierechten in Belgie

De registratieformaliteit

Inrichting, gevolgen en voorwaarden: registratiekantoor

Registratieverplichting: termijn (4 maanden), personen verplicht tot aanbieding ter registratie, sancties

 

De registratierechten als belastingschuld

Schuldenaars van de rechten: notaris

Bewijs: bewijslast, bewijsmiddelen, controleschatting

Betaling: verjaring van de invordering, verjaring van de vordering tot teruggaaf

Teruggaaf: vals verklaarde akte, vernietigde of ontbonden rechtshandelingen, teruggaaf bij wederverkoop, teruggaaf bij meeneembaarheid

 

Maatregelen om de inning van de registratierechten te verzekeren

Preventieve maatregelen: vermeldingen in minuten, vermelding in expedities, repertoria van akten, kennisgeving door derden

Repressieve maatregelen: fiscale boeten (verschuldigde recht, art 41 W Reg, vermindering tot wettelijke interest met minimum van 1/10de van het verschuldigde recht)

Opsporingsmaatregelen:

Invorderingsmaatregelen:

 

Grondregels van de heffing

Belasting van de werkelijke overeenkomst

 

Getarifeerde rechtshandelingen

Schenking, verkoop, deling, hypotheekstelling

 

Vrijstellingen

 

 

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten: 2006

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht