Grondregels inzake heffing van registratierechten

Het wetboek van registratierechten bevat een aantal grondregels inzake de heffing van registratierechten in Begie

Vereisten van een akte als titel

 

 

Nietige rechtshandelingen

 

 

Belasting van de werkelijke overeenkomst

Verkeerd benoemde akten, Geveinsde akten, Prijsbewimpeling, Onvolledige akten, Belastingontwijking, Anti-misbruik maatregel

 

Rechtshandelingen onder opschortende voorwaarde

 

 

Afhankelijke en onafhankelijke beschikkingen

Art. 14, 15 en 90 W. Reg. (1958)

 

Non bis in idem

 

 

De aanvullende verklaring

 

 

2747.com / law / tax /

contact

Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk recht

Registratierechten

Familiaal vermogensrecht