Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling 1. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Artikel 23

De exequaturs der scheidsrechterlijke uitspraken en die der buitenlands gewezen rechterlijke beslissingen moeten, bij aanbieding ter registratie, vergezeld zijn van de desbetreffende uitspraken of beslissingen.