KB betreffende de uitvoering van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten

11/01/1940 | Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten

Art. 9 anno 2006:

De door artikel 63 van het Wetboek der registratierechten voorgeschreven beroepsverklaring wordt gedaan ten kantore der registratie binnen welks ambtsgebied het domicilie van de beroepspersoon, of de maatschappelijke zetel indien het gaat om een vennootschap, zich bevindt.

Bij gemis van domicilie of maatschappelijke zetel in BelgiŽ, wordt de verklaring gedaan ten kantore binnen welks ambtsgebied de zetel van verrichtingen in BelgiŽ zich bevindt, en bij gemis hiervan, ten kantore van Brussel.

Deze gedagtekende en ondertekende verklaring vermeldt:

naam, voornamen en domicilie van de verklaarder, alsmede plaats en datum zijner geboorte, indien het een particulier betreft; benaming of firma en maatschappelijke zetel, alsmede datum der oprichtingsakte en, in voorkomend geval, de openbare ambtenaar voor dewelke deze akte verleden werd, indien het gaat om een vennootschap.

Zij geeft het beroep of de bedrijvigheid van de verklaarder aan en maakt melding van artikel 63 van het Wetboek der registratierechten ter uitvoering waarvan zij onderschreven wordt.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht