Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling 1. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Artikel 30


Op vorig artikel wordt uitzondering gemaakt voor de overschrijvingen, inschrijvingen, doorhalingen of randvermeldingen gedaan door hypotheekbewaarders krachtens akten in verband met scheeps- kredietverrichtingen gedaan onder het voordeel der wet van 23 augustus 1948 of met kredietverrichtingen gedaan onder het voordeel der wet tot bevordering van de financiering van de voorraden van de steenkolenmijnen.

Op vorig artikel wordt eveneens uitzondering gemaakt voor de in België verleden gerechtelijke akten en akten van de burgerlijke stand, in minuut, uitgifte, afschrift of uittreksel.

-------------------
Art. 30 : Gewijzigd bij art. 11, W 23.08.1948
          (B.S., 11.09.1948),
          bij art. 13, W 05.05.1958 (B.S., 22.05.1958),
          met ingang van 01.08.1958 (art. 13)
          en bij art. 4, W 12.07.1960
          (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961.