Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling 1. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Artikel 21/1


Wanneer een onderhandse of buitenlandse verleden akte, behorende tot die welke bij artikel 19, 2° of 3°, zijn voorzien, ter registratie wordt aangeboden, moet bij die akte een door minstens één van de partijen voor echt verklaard afschrift gevoegd worden ofwel een dubbel van de akte, tenzij het gaat om een akte welke onder de minuten van een notaris in België berust of bij zijn minuten is gevoegd. Dit afschrift of dit dubbel blijft op het registratiekantoor berusten.

-------------------
Art. 21/1 : Vernummerd bij art. 1, W 22.06.1960
            (B.S., 21.07.1960);
            gewijzigd bij art. 9, K.B. 12.12.1996
            (B.S., 31.12.1996);
            gewijzigd bij art. 57, W 22.12.1998
            (B.S., 15.01.1999), met ingang van
            01.04.1999.
            K.B. 12.12.1996 is bekrachtigd bij
            art. 2, 4°, W 13.06.1997 (B.S., 19.06.1997).