Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (W. Reg.) : Titel I : Registratierecht

18. HOOFDSTUK XVIII : Speciaal recht op adelbrieven, en vergunningen tot verandering van naam of van voornamen

Afdeling II : Open brieven van adeldom en vergunningen tot verandering van naam of voornamen

Afdeling III : Bepaling gemeen aan beide voorafgaande afdelingen