Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht

Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling 1. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Afdeling 2. Termijnen voor de aanbieding ter registratie: Art. 32 De termijnen, binnen welke de aanbieding ter registratie moet plaats hebben van verplichtend aan de formaliteit der registratie onderworpen akten, zijn: 1° voor akten van notarissen, vijftien dagen. uitzondering testamenten

Afdeling 3. Personen verplicht tot aanbieding ter registratie : Art. 35: notarissen, gerechtsdeurwaarders, ... - Art. 36 en 37: uitzondering testamenten

Afdeling 4. Plaats der registratie : Art. 39 De akten en verklaringen worden geregistreerd: 1° de akten van notarissen en gerechtsdeurwaarders, andere dan protesten, ten registratiekantore van hun standplaats;

Afdeling 5. Sanctiën : Art. 41 : Verbeuren ondeelbaar een geldboete gelijk aan het bedrag der rechten ...