Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling 1. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Art. 19 : Moeten binnen de bij artikel 32 gestelde termijnen geregistreerd worden: 

Art. 21/1 : onderhandse of buitenlands verleden akte

Art. 21/2 : Niet aanzien als onroerende goederen

Art. 23 : Exequaturs

Art. 25: Onderhandse of buitenlands verleden akte: uittreksel overeenkomst

Art. 26 : Aangehechte stukken

Art. 29 en 30 : Overschrijving, inschrijving, doorhaling of randvermelding op hypotheekkantoor

Art. 31 : Aanbieding van een verklaring