Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Hoofdstuk 4 : Vaststelling van de rechten

Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

Afdeling : Openbare verkopingen van lichamelijke roerende goederen

Afdeling : Huurcontracten

Afdeling : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht

Afdeling : Verdelingen

Afdeling : Burgerlijke en handelsvennootschappen

Afdeling: Schenkingen

Afdeling: Vonnissen en arresten

Afdeling: Protesten

Afdeling: Akten vrijgesteld van het evenredig recht en onderhevig aan het algemeen vast recht