Aftrek voor risicokapitaal

Deze regeling ontstond in 2005.

 

2747.com / law / tax / risk capital

contact

Beginselen van vennootschapsbelasting

Vennootschapsrecht

Fiscaal recht

Artikel 205bis Belgisch Wetboek inkomstenbelasting anno 2006

Bij de bepaling van het belastbaar inkomen wordt de belastbare basis verminderd met het overeenkomstig artikel 205quater vastgesteld bedrag. Deze vermindering wordt "aftrek voor risicokapitaal" genoemd".

Artikel 205bis is van toepassing vanaf aanslagjaar 2007. (Art. 4-5, Wet 22.06.2005) B.S. 30.06.2005. Elke wijziging die vanaf 22.06.2005 aan de afsluitingsdatum van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder uitwerking voor de toepassing van dit artikel.

Dit werd ingevoerd ter vervaging van de gunstige regeling voor coordinatiecentra, die onder druk van de Europese Unie moest worden afgevoerd. De nieuwe regeling staat echter ook open voor kleindere ondernemingen.