law - tax - sale

De vorderbaarheid van het onroerend verkooprecht vereist de vervulling van de volgende vier voorwaarden:

1) overeenkomst onder bezwarende titel

2) houdende overdracht

3) met betrekking tot eigendom of vruchtgebruik

4) van in België gelegen onroerende goederen


Voor overeenkomsten tussen deelgenoten voorziet de wet het verdelingsrecht.