het onroerend verkooprecht vereist de vervulling van voorwaarden:

2) houdende overdracht

Het moet erom gaan uit kracht van de overeenkomst over te dragen
Overdrachten die ingevolge de wet plaatsvinden vallen dus niet onder de toepassing van het op verkopingen gesteld registratierecht.

Commandverklaring
Deze handeling is geen overdracht (en zal dus ook niet als zodanig aan het evenredig registratierecht onderworpen worden) als men ze doet zoals voorgeschreven door artikel 159 van het wetboek van registratierechten.