het onroerend verkooprecht vereist de vervulling van voorwaarden:

3) met betrekking tot eigendom of vruchtgebruik

Voor huurovereenkomsten voorziet de wet een ander registratierecht.
Ook vertiging van opstal of erfpacht vallen onder een andere wettelijke regeling.