het onroerend verkooprecht vereist de vervulling van voorwaarden:

4) van in België gelegen onroerende goederen

Voor de overdracht van de eigendom van in het buitenland gelegen onroerende goederen zal men normaal een beroep doen op een lokale notaris die de overeenkomst zal opstellen en het lokale registratierecht zal betalen.

Deze buitenlandse onroerende goederen vallen niet onder het Belgische registratierecht. Er worden ook geen registers van bijgehouden.