Veinzing

Verkoop voorgesteld als inbreng in vennootschap

Vooral het korte tijdsverloop tussen de verrichtingen is problematisch. Ook allerlei documenten die erop wijzen dat de verrichtingen reeds allemaal vooraf gepland waren.

 

Schenking voorgesteld als verkoop

 

Fictieve kwijting

 

Schenking onder de vorm van een schuldbekentenis

 

Aankoop met geld van een ander

Dit is toegelaten volgens het Belgische Hof van Cassatie

 

2747.com / law / tax / simulation

contact

Successierechten

Burgerlijk recht

Registratierechten

Fiscaal recht