Opschortende voorwaarde en registratierechten

Rechtshandelingen onder opschortende voorwaarde en registratierechten in Begie

Bij het aangaan van de rechtshandeling dienen partijen de gevolgen van hun rechtshandeling te kunnen inschatten. Artikel 16 Wetboek registratierechten voorziet dat het tarief dat van toepassing is bij het aangaan van de overeenkomst zal toegepast worden bij het zich vervullen van de opschortende voorwaarde.

 

2747.com / law / registration tax /

contact

Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk recht

Registratierechten

Familiaal vermogensrecht