Vlaamse  Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996: Hoofdstuk VIII. Stedelijk beleid :

Afdeling 2. Heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Art. 24
    
Onderafdeling 1. Grondslag van de heffing
Art. 25 -  Art. 26
   
Onderafdeling 2. Belastingplichtige
Art. 27

Onderafdeling 3. Inventaris
Art. 28 - Art. 29 -  Art. 30 - Art. 31 - Art. 32 -  Art. 33 -  Art. 34 -  Art. 34bis - Art. 35

Onderafdeling 4. Berekening van de belasting
Art. 36 - Art. 37

Onderafdeling 5. Inning en invordering
Art. 38 -  Art. 39 - Art. 40

Onderafdeling 6. Vrijstellingen en terugbetalingen
Art. 41 - Art. 42 - Art. 42bis

Onderafdeling 7. Schorsing van de heffing
Art. 43 - Art. 43bis
  
Onderafdeling 8. Vergoeding voor administratiekosten
Art. 44
 
Onderafdeling 9. Overgangsbepalingen
Art. 44bis

(bron: Versie 2007)