Vlaamse  Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996

(B.S., 30 december 1995): Hoofdstuk I. Landbouw en visserij - Hoofdstuk III. Toerisme - Hoofdstuk IV. Onderwijs - ... - Hoofdstuk VIII. Stedelijk beleid - Hoofdstuk IX. Huivesting en Economie

Afdeling 2. Heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Uitvoeringsbesluiten

    – Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

    – Besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers