Wetboek successierechten: Hoofdstuk VIII : Verevening van de rechten

Bijzondere regelen

Artikel 67 anno 2007:

Voor het verrekenen van de rechten van successie en van overgang bij overlijden, komt niet in aanmerking hetgeen in vruchtgebruik of als levenslange of periodieke rente of pensioen wordt verkregen, indien de verkrijger binnen zes maanden na het afsterven van de overledene sterft.


Vruchtgebruik