Herkwalificatie van vruchtgebruik in huur

Men koopt een onroerend goed bestemd voor zijn vennootschap aan als volgt:
- 20 jaar vruchtgebruik voor de vennootschap
- naakte eigendom op zijn eigen naam.

Voordelen:
- Het grootste deel van de koopprijs wordt betaald met geld van de vennootschap
- Na 20 jaar bekot men in zijn eigen privaat patrimonium een onroerend goed zonder dat men inkomstenbelasting op deze verrijking in kapitaal heeft moeten betalen.

Hierover kan men een ruling aanvragen bij de fiscale administratie.

De vraag is immers of deze constructie niet getroffen wordt door de anti-misbruikbepalingen die vereisten dat de constructie te maken heeft met rechtmatige behoeften.
Vruchtgebruik 2007: topics - dialogen - clausules