Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Hoofdstuk V. - Algemene bepalingen betreffende de verkopen van produkten en diensten aan de consument


Afdeling 1. - Verplichting tot voorlichting van de consument. Art. 30

Afdeling  2. - Onrechtmatige bedingen. Art. 31-34

Afdeling 3. - Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. Art. 35-36

Afdeling 4. - Documenten betreffende de verkopen van produkten en van diensten. Art. 37-39