law : traffic : speed

Verkeersregels inzake snelheid op de Belgische wegen

Voetgangerszone
stapvoets rijden en andere weggebruikers niet in gevaar brengen


Woonerf

maximum 30 km/uur


Verkeersdrempel (verhoogde inrichting)
normaal maximum 30 km/uur, tenzij de verkeersdempel niet is voorzien van een verkeersteken en zich niet op een kruispunt bevindt.


Binnen bebouwde kom
maximum 50 km/uur


Buiten bebouwde kom
normaal : maximum 90 km/uur
wegen met middenberm en 2 rijvakken: maximum 120 km/uur

Autoweg
maxiumum 120 km/uur


Autosnelweg
personenwagens : minimum 70 km/uur en maximum 120 km/uur
met spijkerbanden : 90 km/uur
autobus en vrachtwagen : maximum 90km/uur
slepen van defect voertuig: maximum 25 km/uur

Verkeersborden inzake snelheid

In heel wat gevallen zal een verkeersbord de snelheid zoals die bepaald is door de verkeersregels inzake snelheid, verminderen. Veelvoorkomend zijn:

- 70 km/uur in plaats van 90 km/uur buiten de bebouwde kom

- 100 of 90 km/uur in plaats van 120 km/uur op auto(snel)wegen

- 30 km/uur in plaats van 50 km/uur binnen bebouwde kom

Deze snelheidsbeperkingen zijn geldig tot aan het volgende kruispunt.