Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I : INVOERING VAN DE BELASTING  Art. 1-3bis