Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde


Hoofdstuk XVI : AANSPRAKELIJKHEID EN PLICHTEN VAN SOMMIGE OPENBARE AMBTENAREN EN ANDERE PERSONEN     Art. 93ter-93undeciesD