Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk II : BELASTINGPLICHT  Art. 4-8bis


Art. 4 :

...


Art. 8bis :