Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk III : WERKINGSSFEER Art. 9-25septies

    Afdeling 1 : Levering van goederen     
Art. 9-17
    Afdeling 2 : Diensten     
Art. 18-22
    Afdeling 3 : Invoer     
Art. 23-25
    Afdeling 4 : Intracommunautaire verwerving van goederen     
Art. 25bis-25septies