Belasting over de Toegevoegde Waarde

Belastingplicht

Beroepsverkoper - Toevallige belastingplichtige

Tarief

21 porecent

 

2747.com / law / vat / law

contact

Publiek recht Burgerlijk recht