De toegvallige BTW plichtige


law : vat : occasional

Verklaring van toevallige BTW-plichtige

In tweevoud in te dienen.

Formulier: Download

 

Aangifte

Nadat het onroerend goed verkocht is, zal de toevallige BTW-plichtige een eenmalige BTW aangifte moeten indienen.

Formulier: Download


 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht