De toevallige BTW plichtige

Artikel 8 BTW-wetboek (2002)

 

Artikel 44 BTW-wetboek (2005)

De overdracht van onroerende goederen is vrijgesteld van BTW, behalve de constructies bij overdracht van een nieuwbouw.

De toevallige BTW plichtige moet eerst een verklaring indienen en vervolgens een BTW aangifte indienen. Hiervoor bestaan volgens Koninklijk Besluit vastgstelde formulieren (2004).

 

Artikel 159 W. Reg (2006)

In de mate dat men BTW moet betalen op de overdracht van een nieuwbouw, is men vrijgesteld van het registratierecht op de overdracht van onroerende goederen.

 

2747.com / law / vat / occasional

contact

Publiek recht Burgerlijk recht