Goede Raad

Heeft U goede raad nodig ...

Als jurist heb ik veel ervaring met volgende onderwerpen:

- Huwelijkscontract
- Afstammingsrecht, echtscheiding met onderlinge toestemming, ouderlijk gezag
- Schenking, successieplanning, testament
- Verdeling van erfenissen, successierechten, aangifte van nalatenschap
- Aan- en verkoop van onroerende goederen (registratierechten)
- Basisakte, erfdienstbaarheden
- Statuten van vennootschappen
- Hypotheek, beslag, faillissement, collectieve schuldenregeling
- Pachtwet, Handelshuur, woninghuur
- Internationaal recht: legalisatie, apostille, erfenissen, echtscheiding, ...

Via onderstaand e-mail adres kan u mij daarover gratis juridische vragen stellen:
contact
Vertrouwelijkheid gegarandeerd.

Lid van www.goederaad.be