lawwill : advice
Testament

- Het opstellen van een eigenhandig testament : Frederic

- Kostprijs van een testament : Frederic

- Inhoud van een testament : Frederic

- Duo-legaat : Frederic

- Internationale geldigheid van een testament : Frederic

- Bewaring van een eigenhandig testament : Frederic

- Neerlegging van een eigenhandig testament bij een notaris na het overlijden : Frederic

- De testamentuitvoerder : Frederic