Het authentiek/openbaar/notarieel testament

De getuigen

 

Het dicteren

 

Het schrijven

 

Het vermelden van de formaliteiten

 

Het ondertekenen

 

2747.com / law / will / official

contact

Testamenten

Notarieel recht

Erfrecht

Familiaal vermogensrecht

Model van authentiek testament

Op heden twaalf december tweeduizend en vijf te zestien uur. Voor mij, , notaris te standplaats . In tegenwoordigheid van de getuigen:
1.    , te
2.    , te
Verscheen: Mevrouw , geboren te op , wonende te , weduwe van .
Die mij in tegenwoordigheid van de genoemde getuigen haar testament als volgt dicteerde: Ik herroep alle voorgaande testamenten. Ik stel aan als algemene legatarissen vooruit en buiten paart en met vrijstelling van inlevering:
1.    mijn zoon
2.    mijn kleinkind
3.    mijn kleinkind , wonende te
In geval van vr overlijden van n of meerdere aangestelde algemene legatarissen komen hun respectievelijke kinderen en afstammelingen in hun plaats staaksgewijs en bij vertegenwoordiging en met recht van aanwas onder elkaar.
Dit testament werd in tegenwoordigheid van de genoemde getuigen, door mij, notaris geschreven zoals het gedicteerd werd en aan de erflaatster voorgelezen. Waarvan akte opgemaakt en verleden te in mijn kantoor en na integrale voorlezing en toelichting werd dit testament ondertekend door de erflaatster, alsmede de getuigen die bestendig tegenwoordig waren en mij, notaris.

 


Het openbaar testament wordt gedicteerd aan de notaris die het niet openbaar zal maken. Het openbaar testament kan dus geheim blijven tot na het overlijden van de testator. Andere namen voor het openbaar testament zijn het authentiek testament en het notarieel testament.

Een notarieel testament moet door de erflater gedicteerd worden en door de notaris worden geschreven (met de pen in handschrift). Dit gebeurt in de voortdurende aanwezigheid van twee getuigen. Een en ander moet uitdrukkelijk worden vermeld in het testament (art. 972 B.W.).

Artikel 971 Belgisch Burgerlijk Wetboek

Een testament bij openbare akte is het testament dat voor een notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen, of voor twee notarissen verleden wordt.

Artikel 972 Belgisch Burgerlijk Wetboek

Indien het testament voor twee notarissen wordt verleden, wordt het hun door de erflater gedicteerd, en moet het door een van die notarissen worden geschreven zoals het gedicteerd is.
Indien er slechts n notaris is, moet het eveneens door de erflater gedicteerd en door die notaris geschreven worden.
In beide gevallen moet het aan de erflater worden voorgelezen. Indien er slechts n notaris is, geschiedt de voorlezing in tegenwoordigheid van de getuigen.
Van een en ander wordt uitdrukkelijk melding gemaakt.

Artikel 973 Belgisch Burgerlijk Wetboek

Dit testament moet door de erflater getekend worden; indien hij verklaart dat hij niet kan tekenen of daartoe niet in staat is, wordt in de akte uitdrukkelijke melding gemaakt van zijn verklaring, alsook van de oorzaak die hem verhindert te tekenen.

2747.com / law / will / official

contact

Testamenten

Notarieel recht

Erfrecht

Familiaal vermogensrecht