Het testament

Vormen

Bewijskracht

Interpretatie

Strafbeding

De testamentuitvoerder

By 2747.com / law / familiaal vermogensrecht

Erfrecht Schenkingen Legaten
2747.com / law / will

contact

 

Over het testament in Belgie:

datum

notaris

getuige

handtekening

model

Het notarieel testament

Ook genaamd openbaar testament. In 2005 kost het 200 euro om een openbaar testament te laten opmaken door een notaris.

Het eigenhandig testament

Dit kan eventueel op advies van een notaris of andere adviseur door de testator zelf worden opgemaakt. Na het overlijden van de testator dient het eigenhandig testament dat wordt gevonden, worden neergelegd onder de minuten van de notaris. Vaak zal de notaris ook een eigenhandig testament in zijn kluis bewaren op verzoek van de testator. De kosten hiervoor zijn lager dan bij het opmaken van een openbaar testament.

 

by www.2747.com / 2747 / law / will / Belgie

 

Ereloon

Herroeping

Kopij

Legataris

Nationaliteit

Register

Verpleegster

Voogd

Datum

Ereloon

Getuigen

Handtekening

geheim karakter

register

voogd

kopij

schulden

model

Legataris

voorbehouden erfdeel

nationaliteit

herroeping

belasting

de wettelijke erfgenamen

notaris

Verpleegster