Testamenten in 1971

Definitie - Vorm - Inhoud - Testamentuitvoerder - Gevolgen van het testament

Definitie van het testament

Art. 895 BW

Een beschikking om niet
Art. 893 BW

Een persoonlijke beschikking
Art. 895 BW en art. 967 BW

Een eenzijdige beschikking
Art. 967 BW

Een laatste wilsbeschikking

Art. 968 BW

Een beschikking voor na het overlijden


Een vormelijke akte
Art. 967 BW en art. 969 BW