Testamenten in 1971

Definitie - Vorm - Inhoud - Testamentuitvoerder - Gevolgen van het testament

Inhoud van een testament


De legaten
Omvang en kwalificatie: art. 1003-1010 BW
Voorwerp
Aanwijzing legataris
Bijzondere modaliteiten: tijdsbepaling, vorwaarde, last

Onterving

De testamentaire ouderlijke verdeling
Art. 1075-1080 BW

Extrapatromoniale beschikkingen
Art. 895 BW