Testamenten in 1971

Definitie - Vorm - Inhoud - Testamentuitvoerder - Gevolgen van het testament

Gevolgen van het testament

Uitvoerbaarheid
Artikel 1007 BW is opgeheven, de procedure zit thans in artikel 976 BW
Artikel 1008 BW

Inkorting en inbreng van legaten
inkorting: Artikel 866, Art. 913-930, 1094, 1098 BW
inbreng: art. 829-869 BW

Nietigheid, herroeping en verval