Internationaal testament

Het verdrag van Washington van 26 oktober 1973

Verlijden van het testament
onderhands geschrift - aanbieding van het geschrift aan de notaris - notariele verklaring

Bewaring van het testament
bewaring door de notaris - inschrijving in het repertorium - inschrijving in het CRT

Bewijskracht
handtekening van de testator

Herroeping
artikel 14

Vormvereisten
op straffe van nietigheid - overige vormvereisten

Uitvoering
aanbieding aan een notaris - opening van het testament - bewaring en registratie - depot - inbezitstelling