Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek III. - Wijzen waarop eigendom wordt verkregen: Titel I. - Erfenissen - Titel II. - Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk V. Beschikkingen bij testament

Afdeling I. - Algemene regels betreffende de vorm der testamenten. Art. 967-980 

Afdeling II. - Bijzondere reges betreffende de vorm van bepaalde testamenten. Art. 981-1001 

Afdeling III. - Erfstellingen en legaten in het algemeen Art. 1002 

Afdeling IV. - Algemeen legaat. Art. 1003-1009 

Afdeling V. - Legaat onder algemene titel. Art. 1010-1013 

Afdeling VI. - Bijzondere legaten. Art. 1014-1024 

Afdeling VII. - Uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen. Art. 1025-1034

Afdeling VIII. - Herroeping en verval van testamenten. Art. 1035-1047