Titel II. - Schenkingen onder de levenden en testamenten - 

Hoofdstuk V. Beschikkingen bij testament

Afdeling III. - Erfstellingen en legaten in het algemeen

Art. 1002. Uiterste wilsbeschikkingen zijn of algemeen, of onder algemene titel, of onder bijzondere titel.
  De gevolgen van ieder van deze beschikkingen, gemaakt hetzij onder de benaming van erfstelling, hetzij onder de benaming van legaat, worden bepaald overeenkomstig de regels hierna vastgesteld voor de algemene legaten, voor de legaten onder algemene titel en voor de bijzondere legaten.

Het opstellen van notariele akten

Afdeling IV. - Algemeen legaat. Art. 1003-1009 

Afdeling V. - Legaat onder algemene titel. Art. 1010-1013 

Afdeling VI. - Bijzondere legaten. Art. 1014-1024