Bekwaamheid tot beschikken en bekwaamheid tot ontvangen

Bekwaamheid om te beschikken bij testament

Minderjarigen, Onbekwaamverklaarden, Personen onder voorlopig bewind

 

Bekwaamheid om te ontvangen bij testament

De notaris, de geneesheer, de verpleegster, de rusthuisbeheerder, de pastoor, de getuigen bij een openbaar testament, ... evenals de tussenpersonen

2747.com / law / will / competence

contact

Testamenten Schenkingen

Artikel 911 Belgisch Burgerlijk Wetboek: tussenpersonen

Iedere beschikking ten voordele van een onbekwame is nietig, hetzij men ze vermomt onder de vorm van een overeenkomst onder bezwarende titel, hetzij men ze maakt op naam van tussenpersonen.
   Als tussenpersonen worden beschouwd de ouders, de kinderen en afstammelingen en de echtgenoot van de onbekwame of de persoon met wie deze wettelijk samenwoont.