Aantal exemplaren van een testament

1. Een openbaar testament wordt door de notaris met de hand geschreven. Hij bewaart het origineel en geeft een afschrift aan de testator.

2. Een eigenhandig testament kan uit eender welk document bestaan. Wanneer het gevonden wordt en de testator is overleden, moet het bij een notaris worden neergelegd. Hij zal het origineel bewaren en een afschrift van de akte neerlegging bezorgen aan de rechtbank van eerste aanleg.

3. Een testament in internationale vorm wordt opgemaakt in 3 exemplaren.