Het testament en de voogdij in Belgie

In 2005 is het in Belgie mogelijk in een testament een voogd aan te duiden voor een minderjarige ... meer info

Maar dit moet niet bij testament gebeuren. Het kan door door een verklaring bij de Vrederechter of bij de notaris ... meer info Deze verklaringen worden echter niet opgenomen in het Centraal Register der Testamenten (CRT).

 

 

Over het testament in Belgie:

Handtekening

CRT Datum Verpleegster

Notaris

Priester

Getuigen