Datum van het testament

De datum van een testament is heel belangrijk. Indien er immers verschillende testamenten bestaan die tegenstrijdige bepalingen bevatten, zal alleen het laatste testament uitwerking krijgen. Het gaat immers op de laatste wilsbeschikking van de erflater.

Wederroeping van vorige testamenten

Ik wederroep en vernietig alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen die ik voor tegenwoordige gemaakt heb.

Op deze manier kan men vermijden dat verschillende testamenten elkaar tegenspreken.

Het testament in internationale vorm

De datum van het testament is die van de ondertekening door de bevoegde persoon.

bron:  Wet van 11 januari 1983 tot invoering van een testament in de internationale vorm en tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het testament (BS, 11 oktober 1983)