Schulden en het testament

Fictiebepalingen

Artikel 4 Vlaams W. succ. anno 2006:
Worden met het oog op de heffing van het successierecht als legaten beschouwd:
1 alle schulden alleenlijk bij uiterste wil erkend;
2 alle schuldbekentenissen van sommen die een bevoordeling vermommen onder het voorkomen van een contract ten bezwarenden titel, en niet aan het voor de schenkingen gevestigd registratierecht werden onderworpen.
3 alle schenkingen onder de levenden van roerende goederen die de overledene heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker. Art. 4 : 3 ingevoegd bij art. 13, D 24.12.2004 (B.S., 31.12.2004), met ingang van 01.01.2005.

 

Uitgesloten schulden

Schulden die alleen bij uiterste wilsverklaring erkend zijn, worden niet meegeteld in het passief der nalatenschap.

Artikel 32 W. succ. anno 2006:
"Worden uitgesloten uit het passief, de bij artikel 4 voorziene schulden."

 

2747.com / law / will / debt

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht