Het ontervend testament

De reserve van de langstlevende echtgenoot is onzeker

- beperking van de reserve tot de gezinswoning en het huisraad ingeval van overspel,

- mogelijkheid tot totale onterving ingeval van minstens 6 maanden feitelijke scheiding

- onterving bij overeenkomst inzake regeling rechten bij  echtscheiding door onderlinge toestemming

 

2747.com / law / will / disinheritance

contact

Testamenten

Huwelijksvermogenrecht

Erfrecht

Burgerlijk Recht